21:01 Chủ Nhật, 25/08/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016 - 2020
15 Tháng Năm 2017 10:17:00 GMT+7
Với mục tiêu tạo bước đột phá quan trọng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 04 tháng 5, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, như:Ban hành các chính sách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: đổi mới cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ VHTTDL. Triển khai tích cực, hiệu quả nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch và tiến tới hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật các chuyên ngành; xây dựng và triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp.

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tnhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu thông qua tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước và các nguồn thu hợp pháp; thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng xuất khẩu;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP trong phạm vi quản lý; Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khi phân bổ dự toán, đảm bảo chi theo dự toán được giao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền THTK, CLP trong đơn vị để công chức, viên chức, người lao động hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP.

Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; bảo đảm bội chi theo kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực lãng phí. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
        Bullet  Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
        Bullet  Quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, Thể dục thể thao có hiệu lực từ 30/3/2017
        Bullet  Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế chính thức có hiệu lực từ 31/3/2017
        Bullet  Điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao quốc gia
        Bullet  Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Thể dục Thể thao
        Bullet  Kế hoạch số 5372 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2017
        Bullet  Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của Ban tuyên giáo Trung ương
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành thông tư điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf
        Bullet  Điều kiện tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
 

opera fix