01:55 Thứ Ba, 15/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
30 Tháng Bảy 2018 11:06:00 GMT+7
Với mục đích phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao và toàn thể nhân dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TDTT, từ đó phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia phát triển sự nghiệp TDTT, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch số 2913/KH-BVHTTDL về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Theo đó, nội dung của của Kế hoạch tập trung vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao như: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Nghị định quy định một số chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TDTT; Thông tư của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Cùng với đó xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các quy định của địa phương về thể dục thể thao để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kế hoạch xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Chủ tịch UBND để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nội dung kế hoạch tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó tập trung vào sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức cá nhân được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Tổng cục TDTT chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế biên soạn đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao làm tài liệu thống nhất cho tuyên truyền, phổ biến trong cả nước; nghiên cứu biên soạn sách "Tìm hiểu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao". Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm TDTT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ sở đào tạo VĐV tổ chức nghiên cứu sâu về nội dung quyền và nghĩa vụ của VĐV, HLV theo quy định tại Điều 32, 33 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao cho cán bộ, HLV, VĐV. Các trường đại học, cao đẳng TDTT nghiên cứu, phổ biến giáo dục pháp luật về TDTT cho học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức đảm bảo linh hoạt, sinh động.

Tổ chức các hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; tổ chức hội nghị quán triệt đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Tổng cục TDTT; Tổ chức các hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao tại địa phương; xây dựng các chuyên mục, đưa tin, viết bài tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Để thưc hiện tốt Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Tổng cục TDTT chủ trì, theo dõi, đôn đóc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợ, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao theo quy định. Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và cáccơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành quy định về điều kiện cơ sở vật chất môn Quần vợt
        Bullet  Thông tư quy định môn Lặn biển thể thao giải trí chính thức có hiệu lực từ 1/6
        Bullet  Thông tư quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược chính thức có hiệu lực từ 05 tháng 5 năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển
        Bullet  Các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động đua chó phải đáp ứng tiêu chuẩn về trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
        Bullet  Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với môn Bóng đá chính thức có hiệu lực từ 15/5/2018
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
        Bullet  Nhiều quy định mới trong Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay
        Bullet  Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn khiêu vũ thể thao và Quyền anh
 

opera fix