19:18 Thứ Hai, 21/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Thành lập bộ phận một cửa tại Tổng cục Thể dục thể thao
06 Tháng Giêng 2019 20:56:00 GMT+7
Tổng cục Thể dục thể thao vừa ban hành Quyết định số 1714/QĐ-TCTDTT về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Thể dục thể thao (sau đây gọi là Bộ phận Một cửa).

Theo đó, Bộ phận một cửa được đặt tại Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao có nhiệm vụ: Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; hỗ trợ trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử.

Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.

Bộ phận Một cửa có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC; Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì, theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các đơn vị, cá nhân tham gia Bộ phận Một cửa xử lý hồ sơ đến hoặc thời hạn giải quyết.

Ngoài ra, đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Quản lý, đề xuất Tổng cục trưởng nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin một cửa điện 1 tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng Hệ thống này.

N.H

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đẩy mạnh công tác kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2019
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Bóng rổ
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với môn Bắn súng thể thao
        Bullet  Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu
        Bullet  Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hặng đặc cách cho HLV huấn luyện VĐV đạt thành tích cao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành quy định về điều kiện cơ sở vật chất môn Quần vợt
        Bullet  Thông tư quy định môn Lặn biển thể thao giải trí chính thức có hiệu lực từ 1/6
        Bullet  Thông tư quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược chính thức có hiệu lực từ 05 tháng 5 năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển
 

opera fix