01:51 Thứ Sáu, 27/04/2018
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Một số văn bản quản lý nhà nước được ban hành
11 Tháng Sáu 2009 10:46:00 GMT+7
Trong thời gian từ ngày 25/5 - 8/6, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành một số văn bản quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Quyết định số 2002/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2009 về việc giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kon Tum, Long An, Bình Dương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)” năm 2009.

Quyết định số 2013 /QĐ-BVHTTDL ngày 03/6/2009 về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

Quyết định số 2027 /QĐ-BVHTTDL ngày 03/6/2009 về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

Quyết định số 2033 /QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2009 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010.

Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI, khu vực I và khu vực II năm 2009.

Quyết định số 1923/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều hành “Triển lãm những tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật được nhà nước hỗ trợ và Liên hoan Múa không chuyên 2009”. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ là Trưởng ban.

Quyết định số 1934/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2009 về việc Phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III.

Quyết định số 1948/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2009 về việc Ban hành Quy chế thẩm định các tác phẩm Sân khấu, Ca, Múa, Nhạc dự thi hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh” kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Quyết định số 1960/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2009 về việc Thành lập Ban quản lý dự án thành phần “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự liên quan trong việc thực thi, giám sát và báo cáo việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”.

Quyết định số 1969/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2009 về việc Chỉ định Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thực hiện đánh giá kết quả việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010.

Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19/5/2009 về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

Quyết định số 1820/QĐ-BVHTTDL ngày 15/5/2009 về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Quảng Nam-Hành trình di sản".

Quyết định số 1850/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/2009 về việc thành lập ban vận động thành lập Liên đoàn Võ thuật Nhất Nam Việt Nam.

Quyết định số 1859/QĐ-BVHTTDL ngày 20/5/2009 về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010 và giai đoạn năm 2011-2015.

Quyết định số 1861/QĐ-BVHTTDL ngày 20/5/2009 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Hồ sơ Hát Ca Trù, kiểm kê Di sản văn hóa Ca trù toàn quốc năm 2008 và lớp Tập huấn kiểm kê Di sản văn hóa Ca Trù toàn quốc năm 2009.

Quyết định số 1892/QĐ-BVHTTDL ngày 21/5/2009 về việc tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Mỹ thuật thiếu nhi châu á (ENIKKI 2008-2009).

Quyết định số 1904/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2009 về việc thành lập Tổ Biên tập các đề án về xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23-MQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.”

T.H

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Giai đoạn 2011 - 2015: Phát triển TDTT cho mọi người để tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần
        Bullet  Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
        Bullet  Một số hoạt động công tác pháp chế của Bộ VH,TT&DL tháng 4/2009
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương
        Bullet  Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VH,TT&DL 2009
        Bullet  Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL
        Bullet  Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TD,TT
        Bullet  Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.
        Bullet   Khó khăn cần khắc phục trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.
        Bullet  Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL
 

opera fix