15:57 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
13 Tháng Mười 2009 14:48:00 GMT+7

Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL giai đoạn 2009 - 2010 (Quyết định số 1587/QĐ-TTg).

Theo đó, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước các công ty: các Nhà xuất bản (Văn hoá thông tin, Văn học, Văn hoá dân tộc, Thế giới, Âm nhạc, Thể dục Thể thao), công ty Xuất nhập khẩu sách báo, công ty In Trần Phú. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện cổ phần hoá sau năm 2011 các công ty: các Hãng phim (Tài liệu khoa học trung ương, Hoạt hình, Truyện Việt Nam, Giải phóng) và các công ty (Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam, Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam, Mỹ thuật Trung ương, Đầu tư và Phát triển hạ tầng làng Văn hoá - Du lịch dân tộc Việt Nam). Thực hiện cổ phần hoá các công ty: Sách Việt Nam, Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in, Phát triển công nghệ Truyền hình, Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá, Du lịch và Xúc tiến đầu tư, Xuất nhập khẩu ngành in, Phát hành sách và văn hoá phẩm Quảng Ngãi và Hãng phim truyện I. Công ty Phát hành sách khu vực II sẽ bán hoặc giải thể.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt. Những công ty không đủ điều kiện cổ phần hoá thì thực hiện phương án bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, Bộ trưởng sẽ quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty cổ phần hoá.

Song song việc thực hiện các nhiệm vụ đó, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án sắp xếp tổ chức lại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để thực hiện được nhiệm vụ đầu tư, xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 27/2/2007 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1151/TTg-ĐMDN ngày 14/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sắp xếp, tổ chức lại Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam theo quy định hiện hành và nghiên cứu tiếp tục sắp xếp lại và có biện pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các Nhà xuất bản trực thuộc Bộ.

Linh Giang

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
        Bullet  Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
        Bullet  Hoạt động tác nghiệp của tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH,TT&DL xây dựng một số điều về quyền tác giả, quyền liên quan
        Bullet  Hoạt động tác nghiệp về thể thao của tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao
 

opera fix