15:45 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
14 Tháng Mười 2009 17:53:00 GMT+7
Thực hiện công tác quản lý nhà nước, trong thời gian qua, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã rất chú trọng công tác cải cách hành chính. Xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã ẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Từ đầu năm 2009 đến nay, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã thực hiện được một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính như: ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 và tổ chức quán triệt, thực hiện trong toàn ngành; Chuẩn bị nội dung phục vụ Tổ kiểm tra 1128 - Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng và cải cách thủ tục hành chính; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại Sở VHTTDL; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp phép theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” cho tổ chức, công dân.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã tiếp tục củng cố BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở. Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy tốt vai trò làm chủ của công dân và cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhất là việc công khai các văn bản quy định về cải cách hành chính trong việc cấp phép, tiếp công dân, về chế độ, chính sách. Chế độ giao ban tháng, quý, hội ý tuần được duy trì thực hiện tốt để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy dân chủ, chính kiến của mình trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

Các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cơ quan đều được Sở thông báo kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt, vận dụng trong công việc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ được thực hiện đồng bộ giữa Thanh tra Sở, Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên của các đơn vị trong ngành, giúp cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Đảng uỷ và lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức trong việc công khai tài chính, về sử dụng ngân sách Nhà nước, việc thực hiện chế độ chính sách trong nội bộ cơ quan. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong ngành tích cực tham gia gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt việc kê khai, quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định. Do vậy, trong 9 tháng năm 2009 ngành VHTTDL không có vụ việc tiêu cực xảy ra.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này trong 3 tháng cuối năm, Sở VH,TT&DL đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực trong các hoạt động văn hoá, gia đình, TDTT và du lịch trên địa bàn, gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác quy hoạch phát triển ngành. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiên kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh…

HKiên

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
        Bullet  Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
        Bullet  Hoạt động tác nghiệp của tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH,TT&DL xây dựng một số điều về quyền tác giả, quyền liên quan
 

opera fix