13:06 Chủ Nhật, 15/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
16 Tháng Mười 2009 22:33:00 GMT+7
9 tháng năm 2009, Sở VH,TT&DL Bình Phước đã thực hiện được một số công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước. Trong đó, Sở đã đề xuất Bộ VH,TT&DL thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều còn bất cập, chưa phù hợp trong quá trình thực hiện Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở VH,TT&DL đã trình UBND tỉnh phê duyệt việc sửa đổi quy chế làm việc và thay đổi thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, xã hội tỉnh; kế hoạch triển khai Đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn năm 2009 Đề án tuyên truyền, vận động thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2015.

Tình hình thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP và quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Chính phủ về việc tiếp công dân đến liên hệ cấp phép quảng cáo, kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã được Sở tổng hợp, báo cáo.

Sở đã xây dựng lại quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lập trang thông tin điện tử của Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Phước; xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch xã hội hóa trong hoạt động VH,TT&DL giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020; xây dựng các đề án thành lập Ban quản lý di tích, Trung tâm xúc tiến du lịch, Trường nghiệp vụ VH,TT&DL; quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động VH,TT&DL. Xây dựng kế hoạch tiếp công dân, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy phép do Sở quản lý; Hoàn chỉnh giai đoạn 1 và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30.

Đồng thời, Sở cũng đã ban hành quyết định phân bổ trang thiết bị chuyên dùng cho hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở; quyết định phân bổ chương trình mục tiêu năm 2009; quyết định phê duyệt các danh mục trang thiết bị và dự toán gói thầu "Mua sắm trang thiết bị thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2009"; gói thầu "Mua sắm trang thiết bị dự án nâng cao năng lực cạnh tranh phổ biến phim thuộc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2009"; kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

TH

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
        Bullet  Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
        Bullet  Hoạt động tác nghiệp của tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao
 

opera fix