16:38 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf
14 Tháng Giêng 2010 16:28:00 GMT+7
Thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành một số hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế đối với một số đối tượng, trong đó có hướng dẫn bổ sung cách xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf.

Thông tư số 06/2010/TT-BTC, hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân Golf, đã quy định chi tiết đối với các hình thức bán vé, bán thẻ chơi Golf. Theo đó, đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi Golf theo ngày, căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính là doanh thu kinh doanh sân Golf được tính bằng số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ phát sinh trong thời gian tính thuế.

Còn đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên theo kỳ, tức là có thể trả trước cho nhiều năm thì doanh thu kinh doanh của sân Golf được dùng làm căn cứ để tính thuế thu nhập của doanh nghiệp theo từng năm thì được tính bằng số tiền bán thẻ thu được chia đều cho số năm sử dụng thẻ dù thẻ đó có hình thức trả mỗi năm khác nhau.

Ví dụ Công ty TNHH A1 là doanh nghiệp kinh doanh sân Golf, năm 2009 Công ty bán 1 thẻ hội viên cho khách hàng B1 với giá là 36.000 USD (đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng), thời hạn cung cấp dịch vụ là 40 năm, thanh toán 1 lần ngay thời điểm mua thẻ. Trường hợp này, khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán thẻ hội viên sân Golf cho khách hàng B1, hàng năm Công ty TNHH A1 thực hiện phân bổ doanh thu thu được do bán thẻ theo thời hạn thẻ (36.000 USD chia (:) 40 năm bằng (=) 900 USD/năm).

Nếu thanh toán trong 5 năm đầu tiên nhưng mỗi năm lại đóng một mức khác nhau, năm đầu tiên đóng nhiều nhất sau đó giảm dần đến năm thứ 5 sao cho hết giá trị của thẻ (được thoả thuận trong hợp đồng). Trường hợp này, cách tính doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán thẻ hội viên sân Golf cũng như trên, tức vẫn là (36.000 USD chia (:) 40 năm bằng (=) 900 USD/năm).

Trong trường hợp hình thức thanh toán tiền mua thẻ theo kỳ 5 năm/lần, mỗi lần thanh toán một khoản tiền bằng nhau thì cách tính vẫn như vậy ((36.000 USD chia (:) 40 năm bằng (=) 900 USD/năm)).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết.

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VH,TT&DL tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        Bullet  Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
        Bullet  Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
 

opera fix