12:44 Chủ Nhật, 22/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Thể chế hoá tính dân tộc, khoa học và nhân dân trong phát triển TDTT theo quy định của Hiến pháp năm 1992
29/11/2011 09:41:00
Công tác thể dục, thể thao được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Điều này được  thể hiện rõ trong các bản Hiến pháp năm 1980 và 1992 với những nội dung cụ thể quy định về thể dục, thể thao. Trên cơ sở đó, ngành thể dục thể thao đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền thể chế hoá từng nội dung của Hiến pháp để tổ chức triển khai trong thực tiễn, đảm bảo đúng định hướng của Nhà nước về công tác thể dục, thể thao, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Bộ VH,TT&DL ban hành kế hoạch Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
15/11/2011 10:28:00
Vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã ban hành kế hoạch số 3792/KH-BVHTTDL về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ VH,TT&DL. Theo đó, văn bản đã nêu rõ nội dung tổng kết sẽ được tập trung vào việc thi hành các quy định của Hiến pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ VH,TT&DL; mối quan hệ giữa Bộ VH,TT&DL với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; mối quan hệ giữa Bộ VH,TT&DL với Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Dành 20% thời gian sử dụng các công trình thể thao phục vụ trẻ em
26/09/2011 10:53:00
Nghị định 71/2011/NĐ-CP gồm 6 chương và 44 điều, Điều 34 Chương V về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp đến công tác thể dục thể thao cho trẻ em. Nội dung của Điều này xác định trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT được đưa vào dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc Hội khoá XIII
07/07/2011 17:42:00
Ngày 5/7/2011, Bộ Tư pháp đã chủ trì phiên họp với đại diện các Bộ, ngành để bàn về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII. Theo tổng hợp đề nghị của các bộ, ngành, dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc Hội khoá XIII sẽ gồm 115 dự án trong đó 03 Bộ luật, 102 Luật, 8 Pháp lệnh và 02 Nghị quyết. Trong đó lĩnh vực xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, TDTT, dân tộc, gia đình, trẻ em có 36 dự án Luật.
Bộ VH,TT&DL với các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh Người hiến máu
27/05/2011 16:39:00
Thực hiện công văn số 41/BCĐQG-VPTT ngày 6/5/2011 của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tôn vin người hiến máu", và Chiến dịch "những giọt máu hồng" hè 2011, Bộ VH,TT&DL đã ban hành công văn số 1579/BVHTTDL yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện với các nội dung sau:
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ngành TDTT
04/05/2011 00:36:00
Ngày 19 tháng 4 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tiếp tục chỉ đạo phải đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, đặt biệt là cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong khuôn khổ bài viết này xin khái quát thực tiễn tình hình và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ngành thể dục thể thao (TDTT).
Tiếp tục tăng cường công tác pháp chế ngành VH,TT&DL
18/04/2011 11:28:00
Thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác pháp chế ngành VH,TT&DL, trong thời gian qua, công tác pháp chế của ngành đã có những đóng góp tích cực trọng việc duy trì và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của toàn ngành. Các hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã được tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.
Xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL và Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL
08/04/2011 14:04:00
Chiều ngày 5/4, Phó Tổng cục trưởng Lê Quý Phượng đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Tài chính về việc xây dựng dự thảo sửa đổi một số văn bản liên quan đến chế độ chi tiêu tài chính đối các giải thi đấu thể thao và chế độ liên quan đến tiền công, thuế thu nhập cá nhân... đối với VĐV, HLV. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Vụ, đơn vị liên quan.
Đẩy mạnh Công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động TDTT
05/04/2011 10:42:00
Phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động TDTT đã và đang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành TDTT phải triển khai quyết liệt. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành TDTT đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để khắc phục tình hình nhằm: nâng cao nhận thức về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với ngành Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; quản lý chặt chẽ công tác tổ chức giải thi đấu thể thao, bảo đảm an toàn, an ninh...
Bộ VH,TT&DL ban hành Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn
15/03/2011 17:28:00
Nhằm tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn. Văn bản được ban hành dựa trên Quyết định của Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Trang 18 trong 27Đầu tiên    Trước   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix