18:23 Thứ Hai, 23/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VH,TT&DL ban hành Thông tư quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình
08/02/2011 09:50:00
Căn cứ Luật TD,TT, các Nghị định của Chính phủ, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Thông tư quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình. Ngoài những quy định chung, Thông tư đã quy định cụ thể về Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như điều kiện về nhân viên chuyên môn.
Thông tư Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển
24/01/2011 09:28:00
Căn cứ Luật TD,TT và các nghị định của Chính phủ, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Thông tư Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển. Theo đó, Thông tư này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển tại Việt Nam.
Bộ VH,TT&DL ban hành Thông tư "Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao"
20/01/2011 16:58:00
Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL "Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. Thông tư gồm 3 chương, 8 điều, trong đó, quy định rõ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên chuyên môn.
Bộ VH,TT&DL sẽ giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm tròn năm
25/11/2010 15:15:00
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Bộ VH,TT&DL vừa ban hành văn bản về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống. Theo đó, Bộ VH,TT&DL yêu cầu đối với Lễ kỷ niệm vào các năm tròn năm (15, 25, 35...) cần giảm tần suất tổ chức, chỉ tổ chức nội bộ; không tổ chức Mít tinh kỷ niệm.
Bộ VH,TT&DL ngăn chặn trò chơi điện tử đánh bạc
14/11/2010 14:59:00
Bộ VH,TT&DL đã ban hành Quyết định số 4001/BVHTTDL-TTr đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn như: Công an, Thanh tra chuyên ngành, Đội kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng quận, huyện, xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các cơ sở tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử đánh bạc trên địa bàn.
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thù lao đối với CTV TDTT
09/11/2010 11:57:00
Sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ VH,TT&DL, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn (số 14408/BTC-HCSN) việc chi trả thù lao cho CTV TDTT theo quy định tại khoản 4, điều 5, Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT.
Bộ VH,TT&DL công bố Danh mục văn bản QPPL do Bộ ban hành hết hiệu lực
05/11/2010 17:08:00
Ngày 2/11/2010, Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 3835/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VH,TT&DL ban hành hết hiệu lực pháp luật.
Bộ VH,TT&DL lập kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong ngành
16/10/2010 14:30:00
Nhằm thống kê, rà soát, đánh giá toàn diện, đúng thực trạng hệ thống các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đang áp dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành VH,TT&DL, Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Kế hoạch ra soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong toàn ngành phục vụ công tác cải cách hành chính (Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL).
Thanh tra Tổng cục, cục thuộc Bộ VH,TT&DL thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành
14/10/2010 16:10:00
Tại cuộc họp giao ban công tác văn hoá, thể thao và du lịch vào tháng 8/2010, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – ông Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Thanh tra Bộ nghiên cứu, đề xuất thành lập bộ phận thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao.
Bộ VH,TT&DL ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW
13/09/2010 15:39:00
Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội, Bộ VH,TT&DL đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định để ngăn chặn và phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại.
Trang 19 trong 27Đầu tiên    Trước   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix