09:45 Thứ Ba, 17/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Luật Thể dục, thể thao về vấn đề chính sách phát triển thể dục, thể thao (tiếp)
28/07/2009 16:26:00
Đi đôi với đầu tư từ ngân sách là việc Nhà nước xây dựng và ban hành chính sách huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển TDTT. Những chính sách này được thể hiện trước hết ở những quy định, hướng dẫn việc tham gia của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển TD,TT cả về quy mô, tính chất nội dung hoạt động như về phát triển các môn thể thao Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Quyền Anh, Golf... theo hướng chuyên nghiệp hoá.
Luật Thể dục, thể thao về vấn đề chính sách phát triển thể dục, thể thao
27/07/2009 16:17:00
Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển thể dục, thể thao (TDTT) là một trong những nội dung của quản lý nhà nước về TDTT. Theo thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT từ trung uơng tới địa phương có trách nhiệm triển khai xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện những chính sách về phát triển TDTT theo quy định tại điều 4 Luật Thể dục, thể thao. Những chính sách đó là:
Bộ VH,TT&DL lập kế hoạch thực hiện việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
25/06/2009 16:27:00
Thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, Bộ VH,TT&DL đã lập kế hoạch thực hiện (Quyết định số 1896/BVHTTDL- BQTG ngày 17/6/2009).
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
16/06/2009 13:56:00
Nghị định đã quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới, các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ; văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; y tế và trong gia đình. Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới được quy định cụ thể và có mức xử phạt tương ứng.
Một số văn bản quản lý nhà nước được ban hành
11/06/2009 10:46:00
Trong thời gian từ ngày 25/5 - 8/6, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành một số văn bản quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Giai đoạn 2011 - 2015: Phát triển TDTT cho mọi người để tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần
04/06/2009 18:18:00
Định hướng phát triển và nhiệm vụ chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội đã nêu rõ, cụ thể về nhiều vấn đề. Trong đó, riêng về lĩnh vực TDTT, Chỉ thị nêu rõ: "Phát triển TDTT cho mọi người để tăng cường sức khoẻ thể chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp để nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế và khu vực."
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
04/06/2009 00:41:00
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 (theo Quyết định số 581/QĐ-TTg). Việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 là nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, xác lập những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; là cơ sở hoạch định quy hoạch, kế hoạch để từng bước thực hiện việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Một số hoạt động công tác pháp chế của Bộ VH,TT&DL tháng 4/2009
11/05/2009 14:55:00
Cùng với các hoạt động nghiệp vụ tổng hợp khác, trong tháng 4/2009 vừa qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ đã thực hiện theo kế hoạch những nhiệm vụ cụ thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Pháp chế là tiếp tục được thực hiện trong tháng qua, đó là theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị được Bộ giao chủ trì soạn thảo các dự án trong Chương trình xây dựng Luật năm 2009
Bộ VH,TT&DL hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương
29/04/2009 11:13:00
Ngày 1/5/2009 Thông tư hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương (do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái ký ngày 17/3/2009) số 02/2009/TT-BVHTTDL sẽ có hiệu lực thi hành.
Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VH,TT&DL 2009
17/04/2009 14:24:00
Nhằm thực hiện một cách có hiệu quả Quyết định số 3968/QĐ - BVHTTDL ngày 19/09/2008 về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ VH,TT&DL năm 2008 - 2009, Tổng cục TDTT đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009. Với mục đích thường xuyên phổ biến những văn bản pháp luật mới được ban hành trong năm 2008 và sẽ ban hành trong năm 2009 cho toàn thể VĐV, HLV và các cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chánh và ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục sẽ được thực hiện với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật với hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan.
Trang 24 trong 27Đầu tiên    Trước   18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix