00:16 Thứ Ba, 26/06/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
18 Tháng Năm 2016 21:04:00 GMT+7
Sáng ngày 18/5, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Khánh Hải – Uỷ viên Ban cán sự, Thứ trưởng, Bí thư Đảng bộ Bộ VHTTDL nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, hướng dẫn của các ban Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị trong toàn Đảng Bộ và đã đạt được những chuyển biến tích cực, rõ rệt trong nhận thức và hành động của hầu hết cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và một số tiêu cực khác. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, đề cao trách nhiệm cá nhân và đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hạn chế dần các biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích. Ý thức tự giác, nề nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cụ thể, bám sát đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng và cơ quan. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh:YTrang)

Cán bộ, đảng viên, người lao động đổi mới tác phong, làm việc tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, nghành, cơ quan, đơn vị, xây dưng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gưỡng đạo đức của Bác, tạo được hiệu ứng lan tỏa tới toàn xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Ngay sau bài phát biểu của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Hội nghị đã nghe ông Phùng Minh Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy bộ báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phùng Minh Cường đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số ít cấp ủy nhận thức chưa được đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nên còn làm hình thức, chiếu lệ, dẫn đến kết quả chưa đồng đều trong toàn Đảng bộ. Ở một số ít, đơn vị, tính nêu gương của người đứng đầu còn chưa rõ rệt, chưa tạo được sự đoàn kết thực sự trong cơ quan, đơn vị…

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ VHTTDL, lấy chi bộ làm trọng điểm, lấy đảng viên làm trung tâm để triển khai thực hiện. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên.
Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc (Ảnh: YTrang)

Theo ông Phùng Minh Cường, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tiếp tục tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, lấy kết quả làm tiêu chí đánh giá thi đua, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Hồng Hà đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ VHTTDL đạt được trong 5 năm qua. Ông Trần Hồng Hà mong trong thời gian tới Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ khắc phục những tồn tại, kế thừa, phát huy những thế mạnh để đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ chính trị của đất nước. Cùng với đó, ông Trần Hồng Hà đề nghị Đảng bộ Bộ VHTTDL sớm nghiên cứu Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 15/5, tìm tòi, đề xuất những cách làm phù hợp với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ngoài bằng khen của Đảng bộ Bộ VHTTDL trao cho 5 tập thể cùng 42 cá nhân, Đảng ủy Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một trong những đơn vị tiêu biểu toàn quốc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 03 đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Tuổi trẻ Tiền Giang học tập gương Bác trong rèn luyện thân thể
        Bullet  Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống
        Bullet  Hà Tĩnh phát triển thể thao quần chúng từ việc học tập gương Bác về rèn luyện sức khoẻ
        Bullet  Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển Thể thao thành tích cao
        Bullet  Học tập và làm theo tấm gương rèn luyện TDTT của Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Bullet  Thanh niên là rường cột của nước nhà
        Bullet  Kết quả sau hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng uỷ Tổng cục TDTT
 

opera fix