00:15 Thứ Ba, 26/06/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh
07 Tháng Tám 2016 19:50:00 GMT+7
Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về rèn luyện thể dục thể thao đã từng nhấn mạnh “Thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe con người. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và con người là vốn quý nhất của xã hội”. Người cũng cho rằng “Thể dục thể thao là một trong những công tác cách mạng”. Công tác TDTT được đặt ngang với các công tác khác như công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, văn hóa, công tác giáo dục…

Xác định được tầm quan trọng của TDTT đối với sự tồn vong của quốc gia, dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác TDTT. Coi TDTT là một công tác cách mạng và người cán bộ TDTT cũng vì thế mà có vai trò to lớn trong công tác cách mạng đặc biệt ấy. Tức người cán bộ TDTT phải là người chiến sỹ trên mặt trận TDTT. Nói tới chiến sỹ, tức là nói tới vai trò tiên phong, gương mẫu, là sự tận tâm hết long hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ sức khỏe của nhân dân, phục vụ công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để TDTT làm tròn vai trò, nhiệm vụ của mình là phục vụ sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để có phong trào TDTT cần phải có đội ngũ cán bộ TDTT và cán bộ TDTT phải là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực công tác tốt. Muốn vậy phải đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ.

Trước hết, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ TDTT cần phải nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đây là một trong những tiêu chuẩn rất cơ bản của người cán bộ nói chung và cán bộ TDTT nói riêng. Theo Người, nâng cao trình độ lý luận chính trị là nâng cao lý luận Mác Lê nin, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước để có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng. Nắm vững lý luận chính trị giúp cho cán bộ TDTT nâng cao nhiệt tình cách mạng, tinh thần tự giác, tích cực củng cố niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; góp phần tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống, bản lĩnh, trí tuệ của con người mới xã hội chủ nghĩa, tin vào Đảng, vào nhân dân và tương lai, vận mệnh của dân tộc.

Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ môn nghiệp vụ. Có như vậy mới đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi nghiệp vụ TDTT là một khoa học chuyên ngành cần chú trọng nghiên cứu nghiêm túc mới nắm vững được. Người cán bộ TDTT phải thưngf xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi môn thể thao cần phải có cán bộ chuyên về môn ấy.

Thực tiễn hoạt động TDTT ngày càng đòi hỏi người cán bộ TDTT phải có kiến thức chuyên môn sâu. Mỗi cán bộ TDTT phải biết vận dụng một cách linh hoạt, sang tạo và hiệu quả những thành tựu khoa học trong thực tiễn công việc của mình. Chính vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ TDTT phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ một cahcs nghiêm túc, nếu không sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu. Hiện nay, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các nước có nền TDTT phát triển đều áp dụng thành công những thành tựu khoa học vào công tác huấn luyện. và ở Việt Nam, đội ngũ cán bộ TDTT cũng không ngừng được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong suốt những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, lĩnh vực TDTT cũng không ngừng được phát triển mạnh mẽ và một trong những lý do đóng góp vào sự thành công ấy chính là nhờ làm tốt công tác đào tạo cán bộ. Hiện nay cả nước có 4 trường Đại học TDTT, hệ thống trường năng khiếu, Trung tâm HLTDTT được xây dựng ở khắp các tỉnh,thành trên cả nước. Hàng năm, có hàng nghìn cán bộ TDTT được đào tạo ra trường, đáp ứng yêu cầu  ngày càng cao về nguồn nhân lực có trình độ cao của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền TDTT cách mạng.

Ngoài những yêu cầu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn cho rằng, người cán bộ TDTT phải là những người có tinh thần tích cực, năng động, hăng hái, quyết tâm trong công tác. Đồng thời, Người chỉ rõ  “người cán bộ TDTT phải thường xuyên trau dồi đaọ đức cách mạng để khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước, khi gặp thuận lợi thành công cũng vẫn giữ vững được tinh thần. 

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 03 đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Tuổi trẻ Tiền Giang học tập gương Bác trong rèn luyện thân thể
        Bullet  Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống
        Bullet  Hà Tĩnh phát triển thể thao quần chúng từ việc học tập gương Bác về rèn luyện sức khoẻ
        Bullet  Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển Thể thao thành tích cao
        Bullet  Học tập và làm theo tấm gương rèn luyện TDTT của Chủ tịch Hồ Chí Minh
        Bullet  Thanh niên là rường cột của nước nhà
 

opera fix