10:50 Thứ Hai, 23/04/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
26 Tháng Chín 2016 15:06:00 GMT+7
Trong 5 năm qua, việc triển khai và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết số 06-NQTW. Cuộc vận động được phát động rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, giấy khen về các thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Lan tỏa mạnh mẽ

Ông Lê Ngọc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho biết: trong 5 năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đến nay, 100% số cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham gia học tập đầy đủ, tự liên hệ bản thân, đề ra tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm, đồng thời cũng là bí quyết để ngành VHTTDL luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được lãnh đạo các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng”.

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, thời gian qua, ngành VHTTDL tỉnh luôn chú trọng đến việc phát hiện, kịp thời tuyên dương và “nuôi dưỡng” gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Ông Lê Ngọc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh“Việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh đã đi vào nền nếp, thường xuyên và trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Các hoạt động về học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn với những việc làm, hành động cụ thể thiết thực như thực hiện tiết kiệm điện, nước; mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Thường xuyên, nề nếp

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Đảng ủy Lê Ngọc Tường, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là, nhiều bài học kinh nghiệm trong thực tiễn được đúc rút đó là: Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kết hợp xây đi đôi với chống; cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, xử lý những tổ chức, cá nhân không tự giác thực hiện.

Đặc biệt, Chỉ thị 03 được triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên. Qua giám sát, đánh giá cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên đã thường xuyên tự giác, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chính trị được giao. “Những phong trào, việc làm, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là những tấm gương sống, hết sức sinh động, có tác dụng tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần nhân lên tính hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa giáo dục sâu sắc của việc học tập và làm theo gương Bác. Đây chính là niềm tin để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được ban hành.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ngành VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  TDTT Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
        Bullet  Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 03 đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Học sinh, sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Tuổi trẻ Tiền Giang học tập gương Bác trong rèn luyện thân thể
        Bullet  Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống
 

opera fix