00:14 Thứ Ba, 26/06/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Đảng Ủy Sở VHTTDL Cần Thơ: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW
14 Tháng Mười Hai 2016 09:45:00 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở VHTTDL Cần Thơ, việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong 5 năm qua Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được triển khai thực hiện bằng những việc làm, hành động thiết thực và được đông đảo cán bộ, Đảng viên gương mẫu thực hiện. Chính vì vậy, trong 5 năm  qua, (2011-2016), Đảng ủy Sở đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng cùng nghiên cứu, thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; quán triệt nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Một trong những điểm nổi bật trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động chính là nhiều chi bộ trực thuộc đã mạnh dạn đưa ra những cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Đảng bộ xây dựng và thực hiện các chuẩn mực, đạo đức trong tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đáng chú ý, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác; đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

Trong 5 năm triển khai và thực hiện cuộc vận động, 100% cơ sở đảng đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động đã được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố như đơn vị Bảo tàng thành phố; 08 cá nhân được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính; Thư viện thành phố và 02 cá nhân (thuộc Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Phòng Quản lý Văn hóa – Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình) được Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tặng giấy khen; 06 tập thể và 13 cá nhân được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2016, toàn Đảng, toàn dân nói chung, ngành VHTTDL Cần Thơ nói riêng sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác với những nội dung, chuyên đề mới, trong đó trọng tâm là học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Trước những yêu cầu mới, việc triển khai và thực hiện cuộc vận động cũng được xác định phải đổi mới về hình thức, sáng tạo về nội dung sao cho phù hợp với thực tiễn nhằm trách bệnh thành tích, hình thức, ngành VHTTDL Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động với những nội dung cụ thể đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các chương trình trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục đổi mới, nâng cao và tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh với những biểu hiện, việc làm lệch lạc, cảnh giác, đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Xây dựng các chuyên đề học tập, hướng dẫn vận động các cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu để quần chúng noi theo.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, bí thư cấp ủy, người đứng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị.

Các Ban giúp việc Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ phải năng động, sáng tạo và chủ động nghiên cứu, đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nỗi, động viên cán bộ, đảng viên tin tưởng, tích cực học tập và làm theo gương Bác Hồ.

Chú trọng việc làm tốt công tác phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của đơn vị; nhất là những tấm gương sáng ở các cơ quan, để thúc đẩy các phong trào thi đua. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên  tham gia xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua không nên tự bằng lòng với những thành tích đã đạt được, tiếp tục có những hoạt động, việc làm xứng đáng với sự ghi nhận, đánh giá của Đảng bộ, chính quyền và của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện thống nhất, có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và sự tự giác của cán bộ, đảng viên trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên phải nêu gương để quần chúng làm theo.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ở Lào Cai
        Bullet  Ngành VHTTDL Đắc Nông: Nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  TDTT Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
        Bullet  Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 03 đạt nhiều kết quả khả quan
 

opera fix