10:50 Thứ Hai, 23/04/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Ngành VHTTDL Đắc Lắc: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
12 Tháng Giêng 2017 11:05:00 GMT+7
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, hơn 4 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động ngành VHTTDL Đắc Lắc ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực. Thông qua việc triển khai và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị thuộc Sở VHTTDL.

Xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo gương Bác

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk xác định 5 nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện: Thường xuyên tuyên truyền giáo dục về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện Di chúc của Người sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Đẩy mạnh việc học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả bước tiếp theo của cuộc vận động; Tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa để phục vụ cho các ngày kỷ niệm trọng đại trong của đất nước, địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động; Thường xuyên duy trì việc kể chuyện và kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện việc đang phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giáo dục cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót để cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, ngành VHTTDL Đắc Lắc cũng đưa ra 7 chuẩn mực đạo đức cơ bản đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch Đắk Lắk nhằm đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, đạt kết quả cao. Theo đó, 7 chuẩn mực đạo đức cơ bản được xây dựng, gồm: Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội: Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; Tôn trọng pháp luật, kỷ cương; Đoàn kết, nhân ái: Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, không gây bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện phê và tự phê, trung thực thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng nội bộ; Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại và cuối cùng là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Tạo sức lan tỏa rộng rãi trong Đảng viên, quần chúng

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập Bộ phận giúp việc và phân công trách nhiệm đối với từng thành viên. Chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai học tập các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, như: Tổ học tập các chuyên đề theo từng năm; tổ chức đọc tác phẩm, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. 

Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực. Tiêu biểu như Chi bộ Văn phòng Sở, triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Tiến hành bổ sung nội dung công tác lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị 03 thành các việc làm cụ thể như: xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động cán bộ, công nhân viên có những sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức cho các đảng viên, cán bộ chủ chốt viết bản đăng ký cam kết nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Song song với đó, Đảng Bộ, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng đã xây dựng những chủ trương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học tập đối với các cán bộ về các chuyên đề chính do Trung ương xác định, ngoài ra còn hướng dẫn các cán bộ nghiên cứu lựa chọn các chuyên đề, hay mẩu chuyện nói về tấm gương đạo đức của Bác để tổ chức học tập hàng tuần. Từ những buổi sinh hoạt chuyên đề đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên của Sở sẽ liên hệ thực tiễn theo nhiệm vụ của mình.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ khối có trên 95% đảng viên và 80% quần chúng tham gia học tập các chuyên đề và đăng ký thực hiện, trên 80% đơn vị trong toàn Đảng bộ khối xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn mực, đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, hằng năm có kiểm điểm các nội dung đã đăng ký trước tập thể chi bộ, cơ quan và là tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Bước sang năm 2017, ngành VHTTDL Đắc Lắc tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện cuộc vận động học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày15-5-2016 của Bộ Chính trị. Đây là một việc làm được xác định là thường xuyên, liên tục và mang tính lâu dài cần có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động, trong đó lực lượng nòng cốt là Đảng viên ngành VHTTDL.

Hy vọng, với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, Đảng viên và người lao động, sẽ ngày càng có nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Việc triển khai và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm t heo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn ngành; đồng thời qua đó nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong công việc, lối sống của mỗi cá nhân.

VD

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sức lan tỏa từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngành VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTTDL Lâm Đồng: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- chuyển biến về nhận thức cũng như hành động
        Bullet  Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương
        Bullet  Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Đảng Ủy Sở VHTTDL Cần Thơ: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW
        Bullet  Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ở Lào Cai
        Bullet  Ngành VHTTDL Đắc Nông: Nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
        Bullet  Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
 

opera fix