02:12 Thứ Bảy, 23/06/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí và quan liêu (tiếp)
01 Tháng Sáu 2009 11:13:00 GMT+7
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra tính chất nghiêm trọng của bệnh tham ô, lãng phí. Người cho rằng đây là kẻ thù nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng và nằm trong các tổ chức của Đảng, chính quyền để làm hỏng công việc của bộ máy chính quyền của ta, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó của cán bộ, Đảng viên, đồng thời phá hoại đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính... Bởi vậy, Người coi nó là một thứ giặc trong lòng “giặc nội xâm”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến vấn đề này và việc phải làm gì để chống lại tham ô, lãng phí và quan liêu đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị  phát động, trong những năm qua, Đảng và Nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tích cực đấu tranh chống lại căn bện này.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham ô, lãng phí và quan liêu là căn bệnh xấu xa trong xã hội, vì thế chúng ta cần phải xoá bỏ tận gốc, nhằm giúp đỡ, ngăn chặn và hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sạch. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới. Đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, chính, cho nên phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (Tài liệu học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu)

Không những vậy, chống tham ô, lãng phí và quan liêu chính là thực hiện dân chủ. Điều đó được thể hiện rõ trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tất cả người dân Việt Nam ủng hộ Chính phủ, đoàn thể kháng chiến kiến quốc là một hình thức dân chủ tập trung (mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau), không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu, hách dịch với người khác.

Nếu làm tốt công tác chống tham ô, lãng phí và quan liêu, sẽ giúp chúng ta đoàn kết, nâng cao năng suất, đồng thời giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự cách mạng và nhân dân.Giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào. Điều đó cũng giúp cho mọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà.

Với những nội dung trên, tư tưởng về chống tham ô, lãng phí, quan liêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá để cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, nêu cao tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện của tham ô, lãng phí và quan liêu, góp phần xây dựng một xã hội phát triển theo con đường XHCN.

HKT

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ngành TDTT Cần Thơ tích cực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (22/04/2008)
        Bullet  Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        Bullet  Ngành TDTT Long An: tiến hành triển khai bước II, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        Bullet  TDTT Hải Phòng đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        Bullet  Quảng Nam tổ chức cuộc vận động “Rèn đức-luyện tài vì sự nghiệp Dân cường, Nước thịnh”
        Bullet  Ngành TDTT Quảng Bình với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        Bullet  Trường TDTT III - Đà Nẵng hưởng ứng cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        Bullet  Tuổi trẻ ngành TDTT: hướng về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
        Bullet  Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương sáng về rèn luyện thân thể
        Bullet  Công đoàn Uỷ ban TDTT: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 

opera fix