01:59 Thứ Sáu, 27/04/2018
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
05/04/2018 11:13:00
Nhằm quán triệt đến toàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhận thức ngày càng sâu sắc nội dung kế hoạch số 35-KH/TU ngày 03/7/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ về "Triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuổi trẻ ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
31/01/2018 10:47:00
Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh có 344 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 314.861 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,4 %; 1.792 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 84,4.%. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Phụ nữ huyện Bắc Quang - Hà Giang học theo gương Bác
27/11/2017 15:28:00
Những năm qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Quang luôn tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao (TDTT) gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em phụ nữ.
Huyện Quốc Oai đẩy mạnh tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại
22/11/2017 00:50:00
Đến huyện Quốc Oai vào các buổi chiều, chúng tôi được hòa mình vào không khí luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) hăng say của những người dân nơi đây. Từ bậc cao niên đến học sinh đều say mê luyện tập các môn thể thao, như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn... Điều này đã góp phần thúc đẩy, nâng cao kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thầy trò trường ĐH TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác
27/09/2017 16:35:00
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong những cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực TDTT của cả nước. Trong những năm qua, công tác triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-TW luôn được Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường, là kim chỉ nam để tập thể thầy trò phấn đấu thực hiện.
Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 
14/07/2017 15:42:00
Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã triển khai và quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13/07/2017 09:50:00
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay, cùng với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã, đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), trong toàn Đảng bộ ngành VHTTDL Cao Bằng, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị trực thuộc Sở. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chỉ thị trên đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03/07/2017 11:10:00
Với mục tiêu triển khai cụ thể các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.
Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
20/06/2017 15:43:00
Phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2016 đến nay ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bạc Liêu: ngành VHTTDL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19/06/2017 14:22:00
Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu, hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 29/12/2012 của BTV Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được toàn ngành tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện.
Trang 1 trong 15Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix