08:08 Thứ Sáu, 20/09/2019
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW
19/08/2019 10:51:00
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về " đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về ý nghĩa to lớn của Chỉ thị này, đồng thời thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU của Bộ VHTTDL, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực
Một số kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Bộ VHTTDL
09/07/2019 11:04:00
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Tổng cục. Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành VHTTDL ngày càng phát triển
Cán bộ đảng viên ngành TDTT luôn chú trọng Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
15/06/2019 19:19:00
Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; Người là tấm gương sáng để mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo.
Đảng ủy Sở VHTTDL Nam Định ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
15/05/2019 10:21:00
Với định hướng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của mỗi chi ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Ngành VHTTDL Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW
10/04/2019 16:25:00
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL, đặc biệt là việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng, các môn thể thao dân tộc.
Ngành VHTTDL Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW
26/02/2019 16:40:00
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương,  Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành VHTTDL Trà Vinh đã triển khai quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Trong 3 năm 2016-2018, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, ngành VHTTDL Trà Vinh đã quán triệt nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả khả quan.
Ngành VHTTDL Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
31/01/2019 00:52:00
Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, viên chức, người lao động ngành VHTTDL Cà Mau - nơi địa đầu Tổ quốc đã không ngừng nỗ lực triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên.
Ngành VHTTDL Ninh Thuận đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
21/01/2019 14:42:00
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 2125-CV/TU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “tiếp tục thực hiện một số nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW”, trong năm 2018, cuộc vận động được triển khai tập trung vào chủ đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", ngành VHTTDL Ninh Thuận đã triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ. Nhờ đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh
17/01/2019 17:29:00
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội, từ cơ quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc... Với nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao tinh thần tự giác, ý thức phục vụ nhân dân và đưa đơn vị trở thành một trong những điển hình về việc học tập theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
04/01/2019 15:13:00
Thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL Quảng Trị luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên cũng như người lao động ở mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và xã hội.
Trang 1 trong 17Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix