08:47 Thứ Ba, 22/01/2019
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL Quảng Nam: Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh
17/01/2019 17:29:00
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc; các tổ chức chính trị - xã hội, từ cơ quan đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc... Với nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao tinh thần tự giác, ý thức phục vụ nhân dân và đưa đơn vị trở thành một trong những điển hình về việc học tập theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Ngành VHTTDL Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
04/01/2019 15:13:00
Thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành VHTTDL Quảng Trị luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên cũng như người lao động ở mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và xã hội.
Bắc Ninh hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
22/10/2018 15:57:00
Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, Bắc Ninh trong những năm qua hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020. Cuộc vận động đã thực sự đi sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống quần chúng nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân trong tỉnh.
Sở VHTTDL An Giang sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
06/08/2018 14:51:00
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng của Sở VHTTDL tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực.
Sở VHTTDL Hà Nam sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
01/08/2018 09:16:00
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.
Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
31/07/2018 10:10:00
Qua 02 năm công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo ra đợt chính trị sâu rộng trong toàn Sở.
Thể thao Sóc Trăng đạt nhiều kết quả khả quan sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
05/07/2018 09:46:00
Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.
Sở VHTTDL Tiền Giang sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
12/06/2018 10:23:00
Qua 2 năm tổ chức thực hiện, đã được các cấp ủy đảng Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm túc, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong xã hội.
Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả khả quan sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
05/06/2018 10:36:00
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Sở VHTTDL đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu năm 2016 - 2017 cũng như 6 tháng đầu năm 2018. Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc. Qua đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
28/05/2018 10:56:00
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW). Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An bước đầu tổ chức thực hiện đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
Trang 1 trong 16Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix