02:14 Thứ Bảy, 23/06/2018
Xã hội hoá thể dục thể thao
opera fix
    
opera fix
Một số kết quả đạt được trong công tác xã hội hóa TDTT tại Thái Nguyên
25/08/2015 17:31:00
Thực hiện Nghị quyết số: 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng biểu dương ở cả phong trào TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.
Thể thao Bắc Ninh đẩy mạnh công tác xã hội hoá đến năm 2030
19/08/2015 16:38:00
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn coi việc phát triển thể dục thể thao (TDTT) là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, góp phần phát triển, nâng cao sức khỏe toàn diện, tạo nhân tố nguồn lực con người để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để TDTT tỉnh Bắc Ninh thành công, ngoài nguồn ngân sách của địa phương, tỉnh đã huy động khá hiệu quả nguồn lực xã hội chung tay, chung sức đầu tư cho sự nghiệp TDTT của tỉnh.
5 chính sách đẩy mạnh xã hội hoá trong hoạt động TDTT của Tiền Giang
30/07/2015 09:56:00
Trong những năm qua, thể thao Tiền Giang đã có nhiều khởi sắc. Số lượng người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng rõ rệt cùng với đó các VĐV Tiền Giang cũng gặt hái nhiều thành tích cao trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Có được thành công này ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành phải kể đến sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tổ chức tài trợ cho các hoạt động TDTT ở tỉnh Tiền Giang
Hải Phòng áp dụng cơ chế chính sách đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong hoạt động TDTT đến năm 2020
15/06/2015 10:56:00
Để đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động TDTT từ nay đến năm 2020, UBND thành phố Hải Phòng đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích công tác xã hội hoá. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã áp dụng chính sách về hỗ trợ nguồn nhân lực, dành tỷ lệ 20% - 30% tổng số tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của thành phố cho cơ sở thực hiện xã hội hóa tham gia chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức; hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng như cán bộ, viên chức khối đơn vị sự nghiệp công lập; hỗ trợ việc sắp xếp, tuyển dụng nhân lực đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang loại hình tự cân đối thu chi, các cơ sở xã hội hóa.
Kết quả sau 15 năm thực hiện công tác xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục thể thao tại Hải Phòng
02/06/2015 10:55:00
Qua 15 năm triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa, công tác xã hội hoá trong lĩnh vực thể dục thể thao Hải Phòng đã thu được những kết quả khả quan. Đến nay, toàn bộ các đơn vị sự nghiệp thể dục - thể thao công lập đều đã hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Đồng Nai đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực TDTT từ nay đến năm 2020
20/05/2015 04:06:00
Đồng Nai là tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, trong những năm qua, tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực thể dục thể thao, đưa thể thao tỉnh Đồng Nai có những bước phát triển mạnh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu về TDTT của nhân dân ngày càng cao, nên mặc dù có tập trung vốn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực TDTT nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, trong những năm tới, công tác vận động đầu tư xã hội hóa để huy động thêm nguồn lực góp phần đẩy mạnh việc phát triển TDTT là việc làm cần thiết.
Quảng Bình phát triển TDTT phong trào từ công tác xã hội hoá trong hoạt động TDTT
15/05/2015 15:16:00
Mặc dù với nguồn kinh phí dành cho các hoạt động TDTT còn eo hẹp, trong những năm gần đây thể thao tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc, phong trào TDTT quần chúng đã phát triển sâu, rộng. Có được thành công này một phần là nhờ việc đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong hoạt động TDTT, kêu gọi các nhà doanh nghiệp, nhà tài trợ cho các hoạt động TDTT.
Bước tiến mới trong công tác xã hội hóa TDTT ở Hưng Yên
15/04/2015 16:46:00
Trong những năm gần đây, phong trào TDTT của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động TDTT luôn đa dạng, phong phú và thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên hàng năm đều tăng.
Thành phố Hải Phòng với đề án xã hội hoá trong lĩnh vực TDTT đến năm 2020
04/03/2015 15:28:00
Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án xã hội hoá trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố đã thu được những kết quả tích cực. Kêu gọi được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình xã hội hóa, huy động được các nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu đa dạng, ngày càng tăng của nhân dân; hệ thống các cơ sở ngoài công lập bước đầu phát triển đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu của xã hội; xuất hiện nhiều hình thức xã hội hóa với các phương thức hoạt động khác nhau ở cả khu vực công lập và ngoài công lập.
Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác Xã hội hoá trong lĩnh vực TDTT
27/01/2015 14:09:00
Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng được đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội trong các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai trong những tháng cuối năm 2014 (Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND).
Trang 5 trong 18Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix