01:50 Thứ Sáu, 27/04/2018
Xã hội hoá thể dục thể thao
opera fix
    
opera fix
Hà Nam điểm sáng trong công tác XHH TDTT
29/01/2013 18:43:00
Trong những năm gần đây, TDTT Hà Nam đã có nhiều chuyển biến khởi sắc ở cả TTTTC và TDTT quần chúng. Có được những thành tích này là nhờ sự hỗ trợ, chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác xã hội hóa.
Xã hội hoá TDTT ở Phú Yên: động lực của sự phát triển
08/01/2013 09:53:00
Phú Yên là một tỉnh có diện tích nhỏ, nền kinh tế xã hội chưa phát triển mạnh, nên lĩnh vực TDTT chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm cũng như xây dựng các công trình sân bãi phục vụ cho hoạt động TDTT. Hơn nữa, việc xây dựng các công trình thể thao đa phần có khả năng thu hồi vốn chậm, phí dịch vụ thấp, độ rủi ro cao,.. và phần lớn các hoạt động TDTT của tỉnh mang tính chất phúc lợi cộng đồng nên rất khó thu hút vốn đầu tư của tư nhân.
Công tác xã hội hoá TDTT ở Bắc Kạn
03/01/2013 14:10:00
Là một tỉnh miền núi, vùng cao, điều kiện kinh tế, xã hội của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, tuy vậy được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, công tác TDTT của địa phương vẫn luôn được đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Một trong những giải pháp thúc đẩy sự nghiệp TDTT của Bắc Kạn chính là nhờ làm tốt công tác xã hội hoá Thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và Thể dục thể thao.
Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT tại Quảng Bình có nhiều chuyển biến
30/11/2012 15:59:00
Trong những năm qua, hoạt động TDTT và công tác xã hội hóa ở lĩnh vực này của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc. Với những thành tích đạt được đã và đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng khơi dậy ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Điều đó, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 05 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực TDTT,
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
03/10/2012 08:23:00
Chỉ thị 36-CT/TW ban hành ngày 24/3/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về “công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới” đã nêu rõ: “Phát triển thể dục thể thao là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội, là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó ngành TDTT giữ vai trò nòng cốt. Xã hội hóa tổ chức hoạt động thể dục thể thao dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước”... để sự nghiệp TDTT Việt Nam ngày càng phát triển, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể...
Công tác Xã hội hóa thể dục thể thao tại tỉnh Bắc Kạn có nhiều khởi sắc
11/09/2012 15:00:00
Trong những năm qua công tác xã hội hoá TDTT ở tỉnh Bắc Kạn đã có những bước phát triển đáng kể và có những khởi sắc, ngày càng được đẩy mạnh. Với mục tiêu, khuyến khích vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động TDTT, những người làm công tác TDTT của tỉnh đã và đang rất nỗ lực vì sự phát triển của nền Thể thao tỉnh nhà. Tính đến nay, sau một thời gian hoạt động, kết quả bước đầu cho thấy, công tác TDTT của tỉnh ngày càng chuyển biến rõ nét, thu hút đông đảo quân chúng nhân dân tham gia.
Chương trình Bơi an toàn cho trẻ em một mô hình xã hội hóa thể thao tại Thành phố Đà Nẵng
02/07/2012 10:29:00
Đã có 15.271 trẻ tham gia đánh giá kết thúc chương trình với tiêu chí bơi được khoảng cách 25 m, nổi 90 giây, có kiến thức cơ bản về an toàn nước; và có kỹ năng hồi sinh tim phổi cơ bản đối với trẻ lớn hơn 10 tuổi. Số lượng học sinh tham gia đồng đều ở cả hai giới, tập trung chủ yếu trẻ 9 và 10 tuổi.
Lào Cai đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT
14/06/2012 10:43:00
Trong những năm vừa qua, thể thao Lào Cai đã có nhiều bước tiến rất đáng ghi nhận. Có được những kết quả này, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, thể thao Lào Cai còn có sự trợ giúp đắc lực của đông đảo các nhà tài trợ, họ là những Mạnh Thường Quân đã rất hào phóng khi đóng góp kinh phí vì sự phát triển của sự nghiệp thể dục thể thao. Trong hoàn cảnh tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư cho các hoạt động thể dục, thể thao còn hạn chế thì phong trào xã hội hóa thể thao đã trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thể thao tỉnh nhà.
Gia Lai với công tác xã hội hóa trong thể thao
10/06/2012 11:34:00
Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và TDTT, ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, coi xã hội hóa là giải pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp TDTT.
Sóc Trăng “nở rộ” sân bóng đá cỏ nhân tạo
07/06/2012 15:02:00
Hiện nay, việc xây dựng mô hình sân bóng bằng cỏ nhân tạo đã, đang “nở rộ” khắp các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Sóc Trăng. Việc hình thành loại mô hình sân bóng đá phù hợp với xu thế hiện nay, không chỉ góp phần tạo điều kiện cho bóng đá tỉnh nhà phát triển mà còn góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa về TDTT của địa phương.
Trang 8 trong 18Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix